Jogi nyilatkozat és adatvédelmi nyilatkozat

Információ a szerzői jogokról

© 2018 DSV Hungária Kft. ("DSV") – Minden jog fenntartva.

A DSV honlapján közzétett szöveges és képi megjelenések bárminemű felhasználása és terjesztése kizárólag a DSV írásbeli hozzájárulásával megengedett.

A honlap használata

A honlap és tartalmának mindennemű felhasználása jelen Jogi nyilatkozat hatáskörébe tartozik. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni ezt a Jogi nyilatkozatot, kérjük, szíveskedjék felfüggeszteni a honlapon való böngészést és elhagyni azt!

Tartalom

Jelen honlap teljes terjedelme, beleértve a DSV márkanevet és logót is, valamint minden kapcsolódó termék és design jelölés, szlogen ill. szöveges, képi valamint videó tartalom („Tartalom”) a szerzői jogok és védjegy alá esnek.

Jelen oldal tartalma csakis magán, nem kereskedelmi célból, a szerzői és szabadalmi jogok szigorú betartásával másolható, miután a Tartalom újbóli másolása, reprodukálása ill. bárminemű terjesztése tilos. Hacsak a hatályos magyar jogszabályok erről máshogy nem rendelkeznek, a DSV kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül tilos a jelen honlapon található bárminemű információ, szöveg, dokumentum vagy filmfelvétel, ill. ezek részleteinek elektronikus adathordozón vagy papíron található másolása, bemutatása, letöltése, terjesztése, módosítása, reprodukálása, újra kiadása valamint továbbküldése, valamint a fent említett képek, szöveg, dokumentumok és filmfelvételek alapján bárminemű származékos munkát vagy alkotást létrehozni.

A jelen nyilatkozatban foglaltak semmiképpen nem értelmezhetők oly módon, hogy a DSV, annak leányvállalatai vagy egy harmadik fél tulajdonát képező bármilyen védjegy vagy szerzői jog hallgatólagosan, vagy bármely más módon átruházódik. Minden terméknév, függetlenül attól, hogy nagybetűvel van-e írva, és el van-e látva a védjegy szimbólummal, a DSV, annak leányvállalatai, kapcsolódó vállalatai, licencbe adói ill. közös vállalatbeli partnerei védjegyét képezik, kivéve, ha ennek ellenkezője jelölve van. Ezen védjegyek felhasználása és az azokkal való visszaélés az itt engedélyezett módon kívül kifejezetten tilos, és pl. a szerző jogok, védjegyjogok vagy más hatályos jogszabályok megsértését vonja maga után.

A DSV előtt ismeretes, hogy a szállítmányozási gyakorlatban időnként előfordulhat, hogy a DSV-vel kapcsolatban nem álló vállalatok, ill. magányszemélyek nem megfelelően használják a DSV márkanevet, ill. védjegyet. A DSV az ilyen gyakorlatot, és az ilyen viselkedésért felelős vállalatokat és magánszemélyeket elítéli. A DSV nem vállal felelősséget a DSV márkanév és védjegy jogtalan felhasználásából eredő károkért, költségekért és kellemetlenségekért. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy hivatalos és eredeti DSV honlapot látogatott-e meg, vagy helyes-e a rendelkezésére álló elérhetőségi információ, nyomatékosan biztatjuk, hogy forduljon a helyi DSV irodához hitelesítésért. Az alábbi weboldalon minden hivatalos DSV iroda és megbízott elérhetőségét: www.gof.dsv.com.

Felelősségkorlátozás

A jelen honlapon található információkat jelenlegi állapotukban tettük közzé, mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garancia és biztosíték nélkül, ideértve többek között a forgalomképesség, az adott célra való alkalmasság és a jogtisztaság hallgatólagos garanciáit.

A honlapon közzétett részvényárak a koppenhágai Nasdaq OMX adatállományából min. 20 perc késéssel kerülnek feltöltésre A DSV semminemű felelősséget nem vállal ezen adatállomány megbízhatóságáért ill. helyességéért.

A honlap csakis saját felelősségre használható. Sem a DSV sem valamely leányvállalata nem vonható felelősségre semmilyen, a jelen honlaphoz vagy - függetlenül a Tartalom pontosságától ill. teljességétől - annak bármely Tartalmához (ideértve a vírusokat is) való hozzáférésből, ill. annak használatából eredő kárért, ideértve többek között az üzleti bevétel, nyereség vagy forgalom elmaradását, legyen szó közvetlen vagy közvetett, büntető célú, véletlen, különleges, következményként előálló vagy egyéb károkról.

Felelősséget kizáró nyilatkozat az USA-beli értékpapír jog alapján

A DSV nincs regisztrálva, és nem iktat jelentéseket az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságánál (“SEC”). Egyetlen DSV részvényt sem regisztráltak az Egyesült Államok 1933-as Értékpapír Törvénye, annak módosításai, vagy bármilyen más, állami értékpapír jogszabálya alapján, ill. semmilyen DSV részvényt nem jegyeztek be egyetlen USA-beli tőzsdén sem. Következésképpen a DSV által kibocsájtott részvényekkel kereskedők az USA-beli értékpapír jog értelmében a DSV által kibocsájtott részvényekkel való kereskedéssel kapcsolatban semmilyen jogorvoslati lehetőséggel nem élhetnek.

A DSV a dán törvények, és a koppenhágai Nasdaq OMX szabályai és rendeletei alapján iktatja jelentéseit, és ad ki egyéb információkat, nem pedig az Egyesült Államok vagy más ország jogszabályi előírásai alapján.

Külső weboldalakra mutató linkek

A DSV semmilyen felelősséget nem vállal a külső, nem a DSV által üzemeltetett és irányított weboldalak tartalmáért és működéséért

Számítógépes vírusok, férgek, trójai programok és egyéb fenyegetések

A DSV minden ésszerű óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy jelen honlapot a számítógépes vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és egyéb fenyegetésektől megvédje. A DSV azonban nem tudja garantálni, hogy a honlap az ilyen káros programoktól mentes, és nem vállal semmilyen felelősséget a honlap ilyen káros programjaiból vagy az onnan letöltött fájlokból eredő esetleges károkért és veszteségekért.

A jogi nyilatkozat módosításai

A DSV ésszerű figyelmet fordított arra, hogy a honlap tartalma pontos és naprakész legyen, a DSV-nek azonban jogában áll jelen Jogi nyilatkozatot frissítés céljából bármikor, figyelmeztetés nélkül módosítani. A honlap felhasználóit az ilyen módosítások is kötik, ezért kötelesek rendszeresen felkeresni a honlapot, hogy az aktuális Jogi nyilatkozatot ellenőrizzék.

Jogszabályok és bíróság

Jelen Jogi nyilatkozat vonatkozásában a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen Jogi nyilatkozatból vagy annak kapcsán felmerülő bárminemű, békés úton nem rendezhető vitás kérdés a magyar bíróságra tartozik.

Adatvédelmi nyilatkozat

A hu.dsv.com a DSV Hungária Kft. honlapja.

DSV Hungária Kft.
H-2040 Budaörs, Vasút u. 11.
cégjegyzékszám: 13-09-102011
telefonszám: +36 23 802 100
Email cím: dsv@hu.dsv.com
Az alábbiakban összegezzük, milyen információk találhatók meg a hu.dsv.com oldalon, és ezek miként használhatók.

Adatvédelem

A DSV tiszteletben tartja az ügyfelei adatait, ezért a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybetartásával kezeli.

Személyes adatok és az adatfeldolgozás célja

A DSV az alábbi személyes adatokat gyűjtheti be, ill. dolgozhatja fel: név, postai cím, email cím, telefonszám, mobilszám, fax szám, valamint információ az Ön által megvásárolt DSV termékekről és szolgáltatásokról. Előfordulhat, hogy még az alábbi adatokat is bekérjük: betöltött munkakör, iparág, cégnév és ország.

Az Ön adatait az alábbi célokból dolgozhatjuk fel:

  • a honlapunkhoz való hozzáférés céljából, beleértve a DSV e-szolgáltatásait is,
  • hogy gondoskodjunk az Ön regisztrációjáról és a DSV e-szolgáltatásaiba való belépéséről,
  • az Ön foglalásainak, és a termék- ill. kiegészítők megrendeléseinek feldolgozása céljából,
  • hogy (kizárólag az Ön belegyezésével) fel tudjuk kínálni Önnek a szolgáltatásainkat,
  • hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, az Ön által igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatban,
  • hogy teljesíteni tudjuk az Ön által igényelt szolgáltatásokat, ideértve a nyomon követést és ellenőrzést (Track & Trace) is,
  • a fizetési folyamatok kezelése céljából,
  • hogy a szolgáltatásunk javítása érdekében felméréseket készíthessünk, és ügyfeleink számára megfelelő minőségű szolgáltatást nyújthassunk,
  • hogy (kizárólag az Ön belegyezésével) tájékoztathassuk Önt a termékeinkről és szolgáltatásainkról
  • hogy az Ön árajánlat kérését továbbíthassuk a DSV illetékes részlegének

Adatok feldolgozása Dániában és azok továbbítása külföldi csoporttagok számára

Az Ön adatait a DSV partnere, a Netgroup dániai számítógépeken tárolja, és azokat a fent felsorolt célokból megoszthatja a DSV Csoport leányvállalataival. A DSV és/vagy annak az Európai Gazdasági Térség-beli leányvállalatai kiszolgáltathatják az adatait egy harmadik fél szakembereinek is az EGT-n belüli feldolgozásra.
Minden ésszerűen szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy hogy az Ön személyes adatait biztonságban, és az Adatvédelmi Politikában foglaltak szerint kezeljék.

Adatfelhasználás direkt marketing célokra

Az Ön beleegyezésével a DSV felhasználhatja az Ön által megadott adatokat, hogy olyan üzleti ajánlatokkal megkeresse, melyek a DSV megítélése szerint Önt érdekelhetik. Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését, hogy a jövőben ne kapjon a DSV-től ilyen kiegészítő tájékoztatókat. Természetesen az is jogában áll, hogy megkérjen bennünket, hogy ne dolgozzuk fel az adatait direkt marketing céljából. Ezt a jogát bármikor gyakorolhatja úgy, hogy postai vagy elektronikus úton, a jelen nyilatkozatban található elérhetőségek valamelyikén megkeres minket.

Adatok kiadása harmadik fél számára

Amennyiben a Honlap üzemeltetése eladásra kerül, és az adott felhasználói adatbázis, és a felhasználók személyes adatai az új tulajdonos birtokába kerülnek. Ez az irányadó jogszabályok betartásával történik. A DSV-nek jogában áll kiadni az Ön személyes adatait, amennyiben arra bírósági végzés, vagy egyéb jogi kötelezettség, idézés, jogi eljárás, vagy más jogi rendelkezés erre kötelezi, ill. ha ezt jogsértő tevékenységek vagy az irányelveinket sértő viselkedés megelőzése vagy ezek elleni fellépés céljából szükségesnek ítéljük.

Sütik kezelése

A DSV adatgyűjtéscéljából sütiket (cookie) használ. A süti egy rövid számítógépes kód, melyet mi adunk a böngészőjének, amikor először ellátogat a honlapunkra. Ezt követően a sütik segítenek bennünket abban, hogy Önnek egyedi tartalmakat és hirdetéseket szolgáltassunk, az alapján, amit Ön elárult nekünk magáról, ill. az alapján, hogy milyen tartalmakat nézett meg.

Amennyiben Ön nem kívánja elfogadni a sütiket, Önnek mindig lehetősége van, hogy ezt a böngészőjében beállítsa. Erről további információt a böngészője gyártójától kaphat. Ha Ön kikapcsolja a sütiket, egyes funkciók nem működnek majd, ill. egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetők az ön számára.

Leiratkozás a hírlevelekről

A DSV hírleveleire történő feliratkozás önkéntesen történik, és a leiratkozást is bármikor megteheti, pl. úgy, hogy ír nekünk egy emailt, vagy a minden email alapú hírlevél alján található linkre kattint. A leiratkozás ugyanolyan egyszerű, mint a feliratkozás. Minden email alapú hírlevél és hasonló szolgáltatás célja a reklám.

Biztonsági intézkedések

Az Ön személyes adataiért a DSV felelősséget vállal. A DSV ügyel arra, hogy a rögzített adatokat az Ön személyes adataival együtt gondosan kezelje, és az előírt biztonsági előírások betartásával megvédje.

Az Ön jogai

Önnek mindenkor jogában áll saját adatit felülvizsgálni, és kérheti azok javítását, kiegészítését és eltávolítását, ha ír egy emailt a dsv@hu.dsv.com címre, ill. postai úton a felül található címen.

Statisztika készítés és célzott marketing céljából használunk sütiket. Ha erre a weboldalra kattint Ön beleegyezését adja az említett célokra alkalmazott sütik használatára Olvass tovább Close