open/close

Emberi jogok

Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek. - 1. cikk az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából

A mi kötelezettségvállalásunk az emberi jogokkal kapcsolatosan

Erősen hiszünk abban, hogy minden emberi lénynek vannak jogai és joga van a szabadsághoz is.
Hiszünk továbbá abban, hogy a nemzetközileg is elismert emberi jogok elfogadása és az ennek való megfelelés minden üzleti kapcsolatunk alapja.
Mi több, a diszkrimináció ellen vagyunk általánosságban és kifejezetten a saját munkakörnyezetünkben is.

Az emberi jogok területén átvettünk diszkriminációval és megkülönböztető bánásmódokkal kapcsolatos alapelveket, amelyek érintik a munkavállalóinkat és az Ő munkafeltételeiket is.

Emberi jogokkal kapcsolatos alapelveink

Az alábbi alapelveket vettük át az emberi jogokkal kapcsolatosan:
A DSV támogatja és szeretne megfelelni a nemzetközileg is kinyilvánított emberi jogokkal kapcsolatos elveket.

A DSV felismeri és támogatja az egyenlő emberi jogokat, valamint ellenzi a diszkriminációt és a megkülönböztető bánásmódot a munkavállalásban és a munkahelyi feltételekben, legyen az faji vagy nemi, szexuális, vallási vagy politikai hovatartozás vagy etnikai illetve szocális háttér alapján.

Emberi jogokkal kapcsolatos célkitűzéseink

Az alábbi célkitűzéseket fogalamaztunk meg az emberi jogokkal kapcsolatosan:
A DSV meg fog felelni a nemzetközileg is elismert emberi jogokkal kapcsolatos elveknek és nem fogja azokat megsérteni. Minden alvállalkozót arra fog bátorítani, hogy feleljen meg a DSV CSR politikájának.